Keresés a cikkekben

Dióhéjban a visszaváltási díjról II.

Egy korábbi blogbejegyzésben elkezdtük bemutatni a visszaváltási díj rendszerének egyes fontosabb elemeit, valamint a gyártók kötelezettségeit. A folytatásban a forgalmazó lényegesebb jogait és kötelezettségeit mutatjuk be röviden. A rendelet alkalmazásában forgalmazónak minősül a visszaváltási díjas terméket a fogyasztónak átadó, értékesítő gazdálkodó szervezet, amely a rendelet alapján visszaváltási helyet működtet. Lényeges elem, hogy a forgalmazó a terméket közvetlenül a fogasztónak ér...

Dióhéjban a visszaváltási díjról I.

A hazai hulladékgazdálkodás folyamatban lévő új alapokra helyezésének egyik lényeges fejezete a visszaváltási díj rendszer bevezetése. Jelen blogbejegyzésben röviden ennek a rendszernek a legfontosabb elemeit szedjük össze. Elsőként érdemes megnézni, mi tartozik a kötelezően visszaváltási díjas termékek körébe. A paletta elég széles, ide tartoznak ugyanis a tej és tejalapú italtermék kivételével a fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék fogyasztói, közvetlen, műanyag, fém vagy üv...

Épület fő rendeltetési jellegének megváltoztatása

Dr. Bihary Ákos LL.M., Dr. Kaltenecker Dániel | 2023.10.26 | Ingatlan

Jelen sorok szerzői feltételezik, hogy nem előszőr olvasnak jogi témájú cikket. (Ha esetleg tévedtünk, akkor kérjük, hogy az oldalon található elérhetőségeinken jelezzék ezt és az első 20 jelentkezőt meghívjuk egy kávéra irodánkba.) Ebből a feltételezésből kiindulva merjük azt állítani, hogy így vagy úgy, de találkozott már az olvasó tulajdoni lappal vagy legalábbis a fogalommal. Ha ezen feltevésünk is megállja a helyét, akkor nem jelent újdonságot, hogy egy ingatlan tulajdoni lapja, ha van r...

Új lehetőség, a környezetvédelmi hatósági szerződés

Immár több mint egy hónapja, 2023. szeptember 22-től lehetőség van arra a még fennálló veszélyhelyzet ideje alatt, hogy a 432/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet alapján a környezetvédelmi hatóság az ügyféllel valamely jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett környezetvédelmi hatósági szerződést kössön. A környezetvédelmi hatósági szerződésben az ügyfélnek az alábbiak vállalására van lehetősége: felhagy a jogsértő magatartással, és magatartását a környezetvédelmi hatós...

Szőr mentén a panasztörvényről III. – a bejelentők védelme

A témával foglalkozó harmadik bejegyzésben azt mutatjuk be, hogy milyen védelmi mechanizmusokat kíván alkalmazni a jogalkalmazó a bejelentőkkel szemben. Érdemes itt egy kis kitérőt tenni, és megnézni, mit fogalmaz meg a törvény alapját képező uniós rendelet ezzel kapcsolatosan: „A visszaélést potenciálisan bejelentő személyeket ugyanakkor a megtorlástól való félelem gyakran eltántorítja attól, hogy hangot adjanak aggodalmaiknak vagy gyanújuknak. Ezzel összefüggésben mind uniós, mind nem...

Szőr mentén a panasztörvényről II. – határidők, intézkedések

Egy korábbi blogbejegyzésben foglalkoztunk a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) személyi hatályával. A jelen bejegyzésben a rendszer működésével kapcsolatosan mutatjuk be a legfontosabb határidőket, valamint a szükséges intézkedéseket. A bejelentő a bejelentést mind írásban, mind szóban megteheti. A szóbeli bejelentést telefonon, más hangüzenetküldő rendszer útján va...

Jövőre már csak elektronikus aláírással lehet ingatlanügyletet kötni

Dr. Bihary Ákos LL.M., Dr. Kaltenecker Dániel | 2023.08.17 | Ingatlan

Egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk az új ingatlan-nyilvántartási törvény alapelveivel, egy másikban pedig külön a nyilvánosság alapelvével, melyeket ezúton is ajánlunk a Tisztelt Olvasó szíves figyelmébe. Jelen cikkünkben tovább boncolgatjuk az ingatlan-nyilvántartási törvényt, elmerülünk annak rejtelmeiben. Témánk ezúttal az elektronikus aláírás és az új ingatlan-nyilvántartás kapcsolódása. Mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy a hatályos ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI....

Termőföld tulajdonjogának megszerzése elbirtoklással

Dr. Bihary Ákos LL.M., Dr. Kaltenecker Dániel | 2023.08.03 | Ingatlan

Jelen cikkünkben a termőföld tulajdonjogának elbirtoklással történő megszerzése lehetőségét járjuk körül. Első körben definiálnunk kell az elbirtoklás általános szabályát. Az Polgári Törvénykönyvről szóló 2023. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint amennyiben valaki 15 éven át sajátjaként és szakadatlanul birtokol egy ingatlant, elbirtoklás útján automatikusan megszerzi annak tulajdonjogát, és még arra sincs szükség, hogy a tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön...

Öröklés és ügyvédi titok, avagy megismerheti-e az örökös az örökhagyó ügyvédi titokkal védett titkait?

Dr. Bihary Ákos LL.M., Dr. Kaltenecker Dániel | 2023.08.03 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Jelen cikkünkben arra keressük a választ, hogy az örökösök megismerhetik-e az örökhagyó ügyvédi titokkal védett titkait. Az ügyvédi titok fogalma A válaszhoz tisztáznunk kell, mi is az az ügyvédi titok. Az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az ügyvéd titoktartási kötelezettsége az egyik legfontosabb garanciális szabály; e nélkül nem is lehetne ügyvédi tevékenységet folytatni. Az ügyvédi titok védelmét tehát törvényi szinten kell védeni, melyben meg kell határozni az ügyvédi titok...

Szőr mentén a panasztörvényről I. – a törvény személyi hatálya a magánszektorban

Hamarosan hatályba lép a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Törvény). A Törvény deklarált célja az állami szervek működésébe vetett közbizalom növelése, nem elvitatva a bejelentések jelentőségét a magánszektorban és a közszférában működő munkáltatók esetében sem. Nem kevésbé fontos szempont a korrupció elleni fellépés. A Törvény jelentősége tehát abban áll, hogy az állami és ö...

Egy kis számvitel koncesszori alvállalkozóknak

Vészesen közeledik július 1-je, amikor új élet és új időszak veszi kezdetét a hazai hulladékgazdálkodásban. Minden bizonnyal a koncessziót elnyert MOL Nyrt. által alapított koncessziós társaság alvállalkozói is gőzerővel készülnek az új feladatokra, így nem árt ismertetni azokat a gyakorlati elvásárokat, amelyek a számviteli feladatok körében várnak rájuk. A Ht. külön előírásokat tartalmaz a koncessziós társaság, a koncesszori alvállalkozó, az érintett hulladékégető mű, valamint a B3 alkate...

Az előzetes változásbejegyzésről

Dr. Bihary Ákos LL.M., Dr. Kaltenecker Dániel | 2023.06.08 | Cégjog

Jelen cikkünkben azt járjuk körül, hogy lehetőség van-e egy jövőbeli cégjegyzéki változást előre bejegyezni a cégnyilvántartásba. A gyakorlatban számos esetben előfordul, hogy a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén olyan döntés meghozatala is felmerül, amely valamilyen jövőbeli eseményhez (változáshoz) kapcsolódik. Gondoljunk csak bele: egy ügyvezető lemond a tisztségéről úgy, hogy az új ügyvezető munkába állásáig még ellátja a feladatait vagy az székhelyváltozásnál a taggyűlés döntés...

Változnak a hulladékbirtokos kötelezettségei

Számos újságcikk jelent már meg abban a témában, hogy július 1-től jelentős változás következik be a hazai hulladékgazdálkodásban. Ezek a változások nagyrészt strukturálisak, de érintik a hulladékbirtokosokra vonatkozó előírásokat is. Érdemes ezért ezeket ismét áttekinteni, mert a változás időpontja már nincs messze. Az nem változik, hogy a hulladékbirtokosnak gondoskodnia kell a hulladék kezeléséről. Ennek a módjai azonban pont a hulladékgazdálkodás rendszerében bekövetkezett változás miatt...

Az osztályos egyezség

Dr. Bihary Ákos LL.M., Dr. Kaltenecker Dániel | 2023.05.25 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Jelen cikkünkben arra keressük a választ, hogy az örökösök felülírhatják-e az örökhagyó végakaratát vagy a törvényes öröklés rendjét. A válasz – ahogyan azt a kedves olvasó megszokhatta – összetett. Az örökhagyó végakaratát teljes egészében nem lehet felülírni, azaz az általa örökösként nevezett személyt mindenképpen részesíteni kell a hagyatékból, ugyanakkor a Polgári Törvénykönyv lehetőséget ad az örökösként érdekelteknek arra, hogy megállapodjanak az örökségük egymás közötti megosztá...

Érdekes kérdés: megszüntethető-e a szerződésmódosítás egyoldalúan?

Dr. Bihary Ákos LL.M., Dr. Kaltenecker Dániel | 2023.04.27 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Jelen cikkünkben arra keressük a választ, hogy egyoldalú jognyilatkozattal meg lehet-e szüntetni a szerződésmódosítást úgy, hogy az az alapszerződésünket ne érintse.  Gondoljunk csak bele: a privát és az üzleti szférában is gyakran előforduló eset, hogy egy tartós szerződés alapján valamilyen alapcsomagot tartalmazó szolgáltatást veszünk igénybe rendszeresen (pl.: felhő, stream, IT-support, adatbázis-hozzáférés stb.), majd később felmerül az igényünk arra, hogy az alapcsomagon felül, arra al...

Mit jelent az, hogy „földhasználati jog”?

Dr. Bihary Ákos LL.M., Dr. Kaltenecker Dániel | 2023.04.13 | Ingatlan

A földhasználat szó köznapi értelemben számos jelentéssel bírhat. Természetesen a jog igyekszik kerülni az olyan helyzeteket, amikor egy kifejezés alatt nem pontosan egy jogintézményről van szó (vö. normavilágosság alkotmányos követelménye). Nincs ez másként a földhasználati joggal sem. Lássuk tehát, mit takar a földhasználati jog kifejezés. Ha leánykori nevén mutatnám be a fölhasználati jogot akkor talán hamarabb ismerős lesz: földhasználati jog, született osztott (föld)tulajdon. Egy régi ...

Mit tehetünk, ha megszűnt céget akarunk töröltetni az ingatlan-nyilvántartásból?

Dr. Bihary Ákos LL.M., Dr. Kaltenecker Dániel | 2023.03.30 | Cégjog

Ritkán ugyan, de előfordul, hogy egy gazdasági társaság úgy szűnik meg jogutód nélkül, hogy közhiteles hatósági nyilvántartásban (pl. ingatlan-nyilvántartásban) még fel van tüntetve mint adott jog (pl. jelzálogjog vagy tulajdonjog) jogosultja. Cikkünkben arra a kérdésre keressük a választ, mi a teendő, ha töröltetni akarjuk a jogutód nélkül megszűnt cégre vonatkozó bejegyzést. A válasz attól függ, hogy milyen jogról van szó: tulajdonjogról vagy más jogról. Más, nem tulajdonjog esetében Ame...

A keresetváltoztatás lehetőségei a perfelvétel lezárását követően

Dr. Bihary Ákos LL.M., Dr. Kaltenecker Dániel | 2023.03.09 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Ügyfeleink, mielőtt polgári peres eljárás megindítását fontolgatják, gyakran és félve kérdezik: „Ügyvéd úr, meddig fog ez a per tartani?” A válaszunk a nem is annyira új perjogi kódex (a 2016. évi CXXX. törvény, azaz a Pp.) hatálybalépése óta nem feltétlenül a szokásos („Évekig/sokáig/nem lehet tudni/az attól függ”), mivel az új Pp. bevezette visszaállította [az 1911. évi I. törvénycikk, az ún. Plósz-féle polgári perjogi kódex vezette be a magyar perjogba, elérhető itt.] az ún. osztott persz...

Új felszámolási intézmény: a többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályai

A különböző okokból elrendelt veszélyhelyzetekre hivatkozással már eddig is több jogterületen, így a felszámolási eljárásokban is számos, az általánostól eltérő szabállyal találkozhattunk. Egy egészen friss ilyen típusú jogintézmény a többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályai, mely 2023. március 2-án lépett hatályba [64/2023. (III. 1.) Korm. rendelet]. Az új szabályokat azokban az eljárásokban kell alkalmazni, melyek az okból kerültek elren...

Bizonyítás a hulladékgazdálkodási eljárásban

Aki gyakran jár el hatósági eljárásokban, tudja: az az egyik alapvetés, hogy a hatóságnak tényállástisztázási kötelezettsége van. Az erre vonatkozó előírásokat a hatósági eljárásokra vonatkozó mindenkor hatályos törvény, jelenleg az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény írja elő. Vannak azonban egyedi, speciális eljárások, amelyek esetében érvényesül a „lex specialis derogat legi generali” elve, azaz a különös előírás úgymond lerontja az általános szabályt. Ez az elv részben ér...

Újra módosult a hulladéktörvény

A téma iránt érdeklődő olvasók bizonyára tudják, hogy hamarosan a MOL érdekeltségi körébe tartozó koncessziós társaság veszi át az Állam hulladékgazdálkodási feladatait. Ebből következően több módosítás történt a hulladéktörvényben, amelyek egy része már 2023. január 1-jén hatályba lépett, egy része pedig 2023. július 1-jén lép hatályba. A jelen bejegyzésben ismertetünk néhány fontosabb módosítást. A módosítás értelemszerűen érinti a hulladékbirtokosok kötelezettségeit. A hulladékbirtokosok...

Mi is az a lomhulladék?

A karácsonnyal óhatatlanul együtt járó – sokak által áldott, mások által átkozott – bevásárlási hullámmal szükségszerűen társul a nagy mennyiségű hulladék keletkezése. A köznyelvben ezt a típusú hulladékot szokás lomnak nevezni. Ugyanezzel a kifejezéssel találkozhatunk a rendszeresen szervezett lomtalanítások során. Érdemes megnézni, hogy hulladékgazdálkodási szempontból mi tekinthető hivatalosan lomhulladéknak. A lomhulladék egy nagyobb halmaz, a háztartási hulladék része. A hivatalos defi...

Néhány aktualitás a környezetvédelmi, a természetvédelmi és a hulladéktörvényben

Talán vannak olyan kedves olvasók, akik az év végi hajrában még nem találkoztak a viszonylag frissnek mondható jogszabály-módosításokkal. Jelen bejegyzésben ezeket vesszük végig témakörök szerint. A környezetvédelmi törvény módosítása A módosításba bekerült, miszerint a környezethasználat az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat alapján nem jelentős környezeti hatással járó tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság által kiadott előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat vé...

Mi a szerződésen alapuló tartozás?

Felszámolási eljárás több okból indítható, a leggyakoribb eset mégis az, amikor a hitelező valamely ki nem fizetett, lejárt és nem vitatott tartozása miatt kerül sor a kérelem benyújtására. A csődtörvény hatályos előírásai szerint ennek egyik, de talán legfontosabb feltétele, hogy az adós tartozása szerződésen alapuljon. De mennyire kell tágan vagy szűken értelmezni azt, hogy egy tartozás szerződésen alapul? Ebben a kérdésben igyekezett rendet tenni a Kúria 4/2013. Polgári jogegységi határoz...

A közigazgatási per megszüntetésének esetei

Egy peres eljárásban mindig kellemetlen, ha a bíróság visszautasítja a keresetlevelet, de legalább ilyen kellemetlen az eljárás megszüntetése bármely olyan okból, amely a felperes szándékán kívül merül fel. Érdemes megnézni azokat az eseteket, amikor a bíróság egy közigazgatási perben megszünteti, vagy megszüntetheti az eljárást. Fontos a különbségtétel, mert a bíróság bizonyos esetekben a „megszünteti” fordulatot alkalmazza, vagyis a bíróságnak nincs mérlegelési lehetősége, míg előfordul ol...

Határidők a közigazgatási eljárásokban

Mindennapjainkat át- és átszövik a feladatok, határidők, kötelezettségek. De nem csak nekünk, magánembereknek, hanem a hatóságoknak is vannak előírt határidői, amelyeket jogszabály határoz meg. Nézzük most meg általános jelleggel ezeket a határidőket és a vonatkozó főbb előírásokat! Az ügyintézési határidők az eljárás megindulásának napján kezdődnek, és az alábbiak szerint alakulnak: (i) automatikus döntéshozatal esetén 24 óra, (ii) sommás eljárásban 8 nap, (iii) teljes eljárásban pedig 6...

Cégalapítás 100%-ban online

Dr. Bihary Ákos LL.M., Dr. Kaltenecker Dániel | 2022.09.08 | Cégjog

A teljesen online cégalapítás lehetőségének megteremtését az Európai Unió írta elő a tagállamok részére az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. június 20-i 2019/1151 (EU) európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Digitális Irányelv) elfogadásával. Az új szabályozást 2022. augusztus 1-től a Cégtörvény [2006. évi V. törvény] új 9/G. §-a tartalmazza. A változások következ...

Alkatrész vagy hulladék? Néhány gondolat a hulladékká vált járművekről

Gyakran találkozni családi házak udvarán fűvel vagy leginkább gazzal benőtt, kibelezett gépkocsikkal, karosszériákkal. Bár úgy tűnhet, ezek akár hasznos alkatrészek is lehetnek, a jogi szabályozás korántsem ilyen elnéző és egyszerű. Érdemes megnézni, hogy a jogalkotó milyen kötelezettségeket ró a gépjármű-tulajdonosokra, valamint a gyártókra. A gépjármű tulajdonosa vagy birtokosa azt a gépjárművet, amelyet a forgalomból véglegesen ki szándékozik vonni, a gyártónak, forgalmazónak vagy bontóna...

Teljesítési segéd

Dr. Bihary Ákos LL.M., Dr. Kaltenecker Dániel | 2022.07.14 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Főszabály szerint a szerződést megkötő felek a saját kötelezettségük teljesítéséhez vagy joguk gyakorlásához más személy közreműködését vehetik igénybe. Legegyszerűbben úgy is fogalmazhatunk, hogy a felek jogosultak alvállalkozó igénybevételére. Ezt a főszabályt a felek általánosan is kizárhatják a szerződésükben, de megállapodhatnak úgy is, hogy a szerződést kifejezetten a szerződő fél (vagy egy meghatározott személy) személyesen teljesítse. „[…] úgy tűnik a (2) bekezdés rendelkezéseiből, ho...

A hulladékártalmatlanítás főbb szabályai

Több cikkben foglalkoztunk már azzal, hogy jelentős és indokolt törekvések vannak a keletkező hulladék minél nagyobb hányadának hasznosítására vagy újrahasználatára. Ugyanakkor mindezek ellenére szembesülni kell a ténnyel: a teljes hasznosítás vagy újrahasználat nem valósulhat meg. A nem használható, hasznosítható hulladékot ezért ártalmatlanítani kell. Csak a rend kedvéért idézzük az ártalmatlanítás fogalmát: ártalmatlanítás minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet ab...

Új lakások kötelező jótállása

Dr. Bihary Ákos LL.M., Dr. Kaltenecker Dániel | 2022.06.16 | Ingatlan

Ha jótállásról avagy köznapibb nevén garanciáról olvasunk, először inkább gondolunk valamilyen elektronikai eszközre, autóra, mint épületekre. Pedig önálló kormányrendelet vonatkozik a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásra [181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet]. Jelen cikkünkben röviden a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállás szabályait ismertetjük. I. Mit jelent a garancia (jótállás)? A válaszhoz először definiálni kell a hibás teljesítés és a kellékszavatosság fogalmát, mivel...

Osztalékeltérítés

Dr. Bihary Ákos LL.M., Dr. Kaltenecker Dániel | 2022.06.02 | Cégjog

Sok korlátolt felelősségű társaság tartotta meg 2022 májusában taggyűlését, amelyen döntést hozhattak – nyereséges működés esetében – a tulajdonosokat megillető osztalékról is. Jelen cikkünkben az osztalékeltérítés fogalmát járjuk körbe. 1. Mi az az osztalék? Definíció szerint osztalék alatt a tagot megillető, a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában meghatározott összeget kell érteni...

Az érdekelti perbelépés rendhagyó esete a közigazgatási perekben

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) több újítást hozott a közigazgatási perekben. Már önmagában az is nóvum volt, hogy külön törvény született erre az eljárástípusra. A polgári perekben bevett intézmény a beavatkozás, amikor valaki az egyik peres fél pernyertessége előmozdítása érdekében belép a perbe valamely okból. Ennek a közigazgatási perekben az érdekelt a megfelelője. Önmagában az érdekeltek lehetséges körének a vizsgálata is érdekes lehet...

Tájékoztatásból elégtelen – a jogorvoslati tájékoztatás hiányának egyes kérdései

Évekkel ezelőtt megkezdődött az a folyamat, mellyel a jogalkalmazók kezdenek már megbarátkozni: bírósági és hatósági eljárásokban meghatározott ügyfelek kizárólag elektronikus úton tarthatják a kapcsolatot a bíróságokkal, hatóságokkal. Ez az előírás nemcsak kérelmekre, beadványokra, de a jogorvoslati eljárásokra is irányadó. A fő kapcsolattartási felület és mód a hatósági eljárásokban a véleményem szerint logikus és jól használható e-papír felület. A helyzet azonban csak látszólag egyszerű...

A megismételt hatósági eljárás korlátai

Immár 5. éve van hatályban az új közigazgatási perrendtartás, ami több újítást honosított meg a közigazgatási perekben. Az egyik legfontosabb vívmánynak minősíthetjük, hogy a bíróságoknak jóval szélesebb körben van lehetőségük a keresettel támadott közigazgatási határozatok megváltoztatására. Nézzük meg, milyen döntési lehetőségei vannak a bíróságnak abban az esetben, ha a keresetet alaposnak találja: a közigazgatási cselekményt megváltoztatja, a közigazgatási cselekményt megsemmis...

A hulladékgyűjtés korlátai

Alapvetésként rögzíthetjük, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységek legfontosabb ismérve, hogy hatósági engedély hiányában nem végezhetők. Természetesen, mint minden főszabály esetében, itt is léteznek kivételek, de ezen kivételesetek is bizonyos korlátokon belül érvényesülnek. Jelen bejegyzésben a hulladék gyűjtésével kapcsolatos kivételeket és azok korlátait mutatjuk be. A gyűjtés definíció szerint a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából, ami ...

Módosul a szerződésünk egyik legfontosabb eleme, de nem szerződésmódosítás. Mi az?

Dr. Bihary Ákos LL.M., Dr. Kaltenecker Dániel | 2022.03.24 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Egy eddig kevésbé ismert, ugyanakkor rendkívül fontos jogintézményre szeretnénk felhívni kedves olvasóink figyelmét: a szerződésátruházás jogintézményére. Miről is szól ez a jogintézmény? A Ptk. 6:208. §-a szabályai alapján egy háromoldalú megállapodással „a szerződésből kilépő, a szerződésben maradó és a szerződésbe belépő fél megállapodhatnak a szerződésből kilépő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének a szerződésbe belépő félre történő átruházásáról.” A...

A munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés két – Munka Törvénykönyvén kívüli – speciális esete

Cikkünkben arra keressük a választ, hogy a Munka Törvénykönyvében (Mt.) nem szabályozott mely esetben fordulhat elő, hogy a munkavállalónk nem köteles eleget tenni munkavégzési kötelezettségének, magyarul nem kell dolgoznia. Az Mt. alábbi fundamentális rendelkezését jól ismerjük: munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni [Mt. 42. § (2) bekezdés a) pont]. A munkavégzés definícióját – eggyel kevésbé absztrakt módon – röviden az alábbiak szerin...

Módosítások a hulladéktörvényben XV. – Adatkezelési előírások

A GDPR előírásainak általános bevezetése és alkalmazása forradalmasította az adatkezelést, adatvédelmet, valamint az ezzel kapcsolatos szabályozást. Az adatkezelés és az adatvédelem része lett a mindennapjainknak, és ez alól természetszerűleg a hulladékgazdálkodás sem kivétel. Mivel a hulladékképződés és az illegális hulladéklerakás megelőzése fontos és dedikált célkitűzés, az ezzel óhatatlanul fellépő adatkezelést is szabályozni szükséges. A hulladéktörvény adatkezelési rendelkezései alkal...

Módosítások a hulladéktörvényben XIV. – Változó biztosítéki előírások

Számos, korábban ismertetett újítás mellett a hulladéktörvény módosítása változást hozott a biztosítékok terén is. Jelen blogcikkben a biztosítéki rendszer alapvető szabályait ismertetjük. A biztosíték típusai jellemzően: a pénzügyi biztosíték, a céltartalék és a biztosítás. 1. A pénzügyi biztosíték A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezet – nem tartozik ebbe a körbe a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó –...

Módosítások a hulladéktörvényben XIII. – Az illegális hulladéklerakás megelőzése

Az év végi szünet után folytatódik a hulladéktörvény módosítását bemutató cikksorozatunk. Köztudott, hogy az illegális hulladéklerakás jelentős probléma, amelynek megoldása és megelőzése érdekében az államnak, és minden hulladékgazdálkodási szereplőnek jelentős erőfeszítéseket kell tenni. A hulladéktörvény módosítása is szem előtt tartja ezt a szempontot, és törekszik a megelőzés magasabb szintre emelésére, ezért megállapította a hulladék képződése kapcsán érintett értéklánc nyomonkövethető...

Módosítások a hulladéktörvényben XII. – Egyes eljárásjogi szabályok

A hulladékgazdálkodás piaci szereplői számára mindig lényeges, hogy ismerjék a tevékenységre vonatkozó eljárásjogi szabályokat, előírásokat. Mint oly sok más területen, itt is kiemelt fontosságú ezek betartása, alkalmazása, ezért érdemes röviden áttekinteni a módosításokat. A hulladékgazdálkodási hatósági eljárásban (i) a hiánypótlási felhívás teljesítésének határideje legfeljebb 15 nap lehet, (ii) a hulladékgazdálkodási bírság kivételével – mely adók módjára behajtható köztartozás – a vég...

Módosítások a hulladéktörvényben XI. – Néhány gondolat a kiterjesztett gyártói felelősségről

A hulladéktörvény módosítását bemutató cikksorozatunk egy korábbi részében [Módosítások a hulladéktörvényben (fogalmak) II.] már érintettük a kiterjesztett gyártói felelősség kérdését, de érdemes kicsit bővebben is bemutatni ezt az új jogintézményt. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer intézkedések együttese, összessége, amelyek célja annak biztosítása, hogy a termék gyártója viselje a pénzügyi felelősséget vagy a pénzügyi és szervezési felelősséget a termék életciklusa során a hulla...

Módosítások a hulladéktörvényben X. – Jogkövetkezmények

Némi szünet után jelen blogbejegyzéssel folytatódik a hulladéktörvény – most már nem is olyan fiatal – lényegesebb módosításainak bemutatása. Minden jogi norma esetében, amely magatartási, cselekvési elvárásokat fogalmaz meg, vagy éppenséggel valamilyen magatartástól való tartózkodást vár el a hatálya alá tartozó személyekkel szemben – mely személyi hatály a hulladéktörvény esetében meglehetősen széles körű –, lényeges kérdés, hogy milyen módon és elsősorban milyen szankciórendszerrel kívánj...

Különélő szülő és gyermek kapcsolattartása III. – felelősség a kapcsolattartás szabályainak megszegéséért, a kapcsolattartás korlátozása, megvonása

Jelen cikkünkben folytatjuk a különélő szülő és gyermek kapcsolattartásának szabályait, külön kitérve a felelősségi szabályokra és a kapcsolattartási jog korlátozására.  Ha a kapcsolattartásra jogosult vagy kötelezett személy a kapcsolattartást kellő indok nélkül akadályozza vagy szabályait megszegi, az ezzel okozott kárt köteles a másik félnek megtéríteni. Ebbe a körbe mind a feleslegesen felmerült kiadások, mind az egyéb vagyoni és nem vagyoni jellegű károk megtérítésének kötelezettsége b...

Különélő szülő és gyermek kapcsolattartása II. – a kapcsolattartás tartalma és rendezése

A kapcsolattartási jog magában foglalja a gyermekkel való személyes találkozást, a gyermeknek a lakóhelyéről vagy a tartózkodási helyéről rendszeresen, meghatározott időtartamra történő elvitelét, a gyermekkel időszakonként, elsősorban az oktatási szünetek és a többnapos ünnepek időszakában való huzamos együttlétet, és kiterjed a kapcsolat személyes találkozás nélküli fenntartására. A kapcsolattartás joga – ha a bíróság vagy a gyámhatóság a gyermek érdekében eltérően nem rendelkezik – a fent...

Módosítások a hulladéktörvényben IX. – a hulladék jogellenes elhelyezése

Cikksorozatunk legutóbbi részében a hulladékbirtokosok megnövekedett kötelezettségeit tekintettük át. Ehhez kapcsolódóan érdemes azt is górcső alá venni, hogy miként módosultak – és nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy szigorodtak – a jogellenes hulladékelhelyezés jogkövetkezményei a jelenleg hatályos szabályozás szerint. A hulladéktól továbbra is csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. Az ingatlan tulajdonosát immár felelősség ter...